ESJ JERZY KRZYSICA


LOGO DO STRONY
Organizujemy szkolenia wspomagające rozwój kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu pedagogiki, psychologii, wystąpień publicznych i prezentacji oraz metodyki nauczania osób dorosłych.
Organizujemy i realizujemy kursy umożliwiające podjęcie pracy i powrót do aktywności zawodowej, zmianę pracy, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach małej firmy lub samozatrudnienia.
 
Realizujemy kursy i szkolenia dla podmiotów o charakterze komercyjnym, urzędów, organizacji oraz instytucji rynku pracy.
 
Absolwenci naszych kursów zawodowych w krótki czasie podejmują pracę zawodową w wyuczonym zawodzie lub w formie własnej działalności gospodarczej.

1. ESJ Jerzy Krzysica prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zielona Góra pod nr 04168 z dnia 25.04.2007r.
2. ESJ Jerzy Krzysica jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pod numerem ewidencyjnym 2.08/00026/2011.
3. ESJ Jerzy Krzysica posiada akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim na prowadzenie kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zgodnie z programem nr KO.II.04/10.
4. ESJ Jerzy Krzysica posiada akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim na organizację kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
5. ESJ Jerzy Krzysica posiada akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariuszy oraz dziennych opiekunów (Decyzja nr 73/2016).
 
Posiadamy własny Ośrodek Szkoleniowy z dobrze wyposażonymi salami szkoleniowymi, terenem rekreacyjnym i parkingiem. Mamy też własną scenę do treningu wystąpień publicznych i prezentacji małych form teatralnych.

JK 4Jerzy Krzysica

 


 Twórca i właściciel ESJ i Szkoły Retoryki i Wpływu Społecznego, doświadczony mówca, trener retoryki i wpływu społecznego. Szkoli polityków, dyrektorów, menadżerów, liderów, mówców motywacyjnych, nauczycieli i trenerów, pomagając im rozwinąć umiejętności publicznego przemawiania i skutecznego posługiwania się technikami wpływu społecznego. Autor publikacji z zakresu retoryki i metodyki nauczania oraz książek dla rodziców.

Bądź przyjacielem - okładka reklamareklama między karą a nagrodą
stron 118, cena 25 zł
 
Książki można kupić:
1. Bezpośrednio w ESJ w Zielonej Górze
2. Podczas szkoleń i kursów, na spotkaniach autorskich
3. W sprzedaży wysyłkowej (przedpłata na konto z podanym tytułem książki i adresem do wysyłki)
KONTO PKO BP 52 1020 5402 0000 0302 0176 1758
Przy sprzedaży większej liczby egzemplarzy oraz przy sprzedaży bezpośredniej udzielamy rabatów.
Z przyjemnością porozmawiamy na temat książek podczas spotkań autorskich.