Teatr Kamishibai w praktyce pedagogicznej

MRÓWKA ELA KOLOR

zapisz się
 
 
 
Szkolenie prowadzone w formie warsztatu dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności  dla osób pracujących z dziećmi – opiekunów, nauczycieli, terapeutów i rodzców.
 
3 godziny zegarowe: 17.00 – 20.00
Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Cena 80 złotych za jedna osobę.
Ośrodek Szkoleniowy ESJ Zielona Góra, ul. Stary Kisielin – Słoneczna 1.
Opis dojazdu do ośrodka: TUTAJ.
 
Program szkolenia
1. Co to jest teatr Kamishibai?
 historia Kamishibai na świecie i w Polsce
 oferta wydawnicza Kamishibai dostępna na polskim rynku (skrzynki, zestawy ilustracji)
 wykorzystanie Kamishibai w pedagogice, edukacji i arteterapii
2. Praktyczne wykorzystanie możliwości teatru Kamishibai
 techniczne aspekty budowy skrzynki butai
 karty ilustracyjne i ich zawartość
 papier do samodzielnego tworzenia ilustracji – rodzaje i format
 jak zorganizować otoczenie do prezentacji
 różne sposoby prezentacji przy użyciu Kamishibai
3. Prezentowanie scenariuszy w tatrze Kamishibai – warsztat
 prezentowanie gotowych scenariuszy
 samodzielne tworzenie scenariuszy i kart ilustracyjnych do gotowych tekstów
 tworzenie scenariuszy prezentujących pożądane zachowania, postawy i cechy bohaterów (walory wychowawcze)
 prezentacja samodzielnie przygotowanych scenariuszy