SZKOLENIA INDYWIDUALNE

liczba godzin – 8 (x 60 min).
Cena – 640 zł za całe szkolenie

zapisz się

Szkolenia indywidualne są przeznaczone dla osób, które chcą poprawnie mówić, swobodnie operować głosem, zamierzają wygłaszać przemówienia, wypowiadać się na konferencjach, prowadzić oficjalne uroczystości, zabierać głos w dyskusjach, prowadzić szkolenia i prezentacje. Wybór tematyki szkolenia zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika i może obejmować następujące zagadnienia:

– emisja głosu, dykcja, intonacja, akcent
– podstawowe techniki przemawiania
– psychologia wystąpień publicznych, perswazja, wywieranie wpływu
– wykorzystanie programów i sprzętu do prezentacji multimedialnych
– mowa ciała i kreowanie wizerunku publicznego
– trening wystąpień publicznych z użyciem mikrofonu i przed kamerą.
 
Szkolenie indywialne przeznaczone jest dla mówców początkujących i zaawansowanych. Uczestnikom, którzy posiadają już umiejętności publicznego przemawiania, ale pragną je rozwijac, proponujemy następujące programy szkoleniowe:

 

1. Profesjonalny mówca (sztuka wystąpień publicznych)
2. Warsztat prezentera (Power Point w prezentacjach biznesowych, handlowych i tematycznych)
3. Mówca motywacyjny (perswazja, manipulacja, wpływ społeczny w wystąpieniach publicznych) 
4. Retoryka polityczna (szkolenia dla osób ubiegających się o stanowisko, urząd lub publiczną funkcję i sprawujących taki urząd)
5. Konsultacje podczas kampanii wyborczych w zakresie retoryki i konstruowania wizerunku publicznego
5. Umiejętności trenerskie (dydaktyka i metodyka nauczania dorosłych).
 
Z tej oferty najczęściej korzystają osoby, które:
– chcą uczyć się według indywidualnego planu, doskonalić wybrane umiejętności, uczyć się w indywidualnym tempie i w najdogodnieszym dla siebie czasie
– nie chcą lub nie mogą uczestniczyć w szkoleniach grupowych, cenią sobie dyskrecję
– uczestniczyły w szkoleniach grupowych i nie są usatysfakcjonowani efektami nauczania.
Szkolenie indywidualne można rozpocząć w dowolnym momencie, a terminy zajęć ustalane są indywidualnie. Są to 4 spotkania (po 2 godziny zegarowe), które odbywają się w odstępie 1 – 2 tygodni. Czas pomiędzy spotkaniami przeznaczony jest na pracę własną (trening nowych umiejętności) i przygotowanie do kolejnej sesji. Liczba godzin szkolenia może być zwiekszona na życzenie osoby szkolonej za dodatkową opłatą.
 
Szkolenia indywidualne są wyjątkowo skuteczną formą zdobywania nowych kompetencji i doskonalenia kompetencji już posiadanych. Efekty takiej pracy są zawsze bardzo satysfakcjonujące!
Gwarantujemy skuteczność i dyskrecję!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO DO STRONY