PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE (dla wykładowców i instruktorów)


Szkolenie dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia oraz osób prowadzących szkolenia BHP
 
zapisz się
 liczba godzin szkolenia – 24 (3 dni szkoleniowe)
cena szkolenia – 600 zł
 
Prowadzenia szkoleń i kursów oraz zajęć dydaktycznych w pozaszkolnych formach kształcenia wymaga do prowadzącego znajomości metodyki nauczania dorosłych i specyficznych zagadnień związanych z psychologią kształcenia.
W przypadku osób prowadzących szkolenia BHP istnieje obowiązek posiadania przygotowania dydaktycznego wynikający z § 5 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Szkolenie "PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE" umożliwia opanowanie metodyki nauczania dorosłych. Przybliża również zagadnienia dotyczące psychologii nauczania. Jest to oferta dla wszystkich, którzy zamierzają prowadzić szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków nauczania. Uczestnicy zdobywają wiedzę i kształcą praktyczne umiejętności.
Osoby prowadzące szkolenia BHP otrzymują przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:
– psychologii, w tym psychologii rozwojowej i psychologii pracy
– pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem andragogiki
– dydaktyki ogólnej
– metodyki nauczania osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia
– wykorzystania nowoczesnych środków ksztalcenia w pracy instruktora i wykładowcy.
 
Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 
ORGANIZACJA KURSU
W ramach opłaty za szkolenie uczestnicy otrzymują:
– materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie
– testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń
– materiały do robienia  notatek (segregator do przechowywania materiałów dydaktycznych, notes, długopis) oraz pamiątkowy kubek
– nieograniczony dostęp uczestników do napojów zimnych i gorących (bufet kawowy).