KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE
 
Organizujemy kursy zawodowe, umożliwiające nabycie nowych kompetencji zawodowy oraz szkolenia doskonalące. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu pedagogiki, opieki nad dziećmi, umiejętności społecznych oraz metodyki nauczania osób dorosłych, czyli tak zwanych umiejętności trenerskich.
 
Organizujemy kursy umożliwiające podjęcie pracy i powrót do aktywności zawodowej, zmianę pracy, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach małej firmy lub samozatrudnienia. Absolwenci naszych kursów w krótki czasie podejmują pracę zawodową w wyuczonym zawodzie lub w formie własnej działalności gospodarczej.
Realizujemy także kursy i szkolenia dla podmiotów o charakterze komercyjnym, urzędów, organizacji oraz instytucji rynku pracy.
 
Posiadamy własny Ośrodek Szkoleniowy w Zielonej Górze z dobrze wyposażonymi salami szkoleniowymi, terenem rekreacyjnym i parkingiem.
 
Szkolenia na zamówienie – psychologia, pedagogika, dydaktyka, umiejętności społeczne
 
LOGO DO STRONY