SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

Szkolenie na zamówienie – Warunki ustalane są indywidualnie z zamawiającym.

zapisz się


Szkolenie odbywa się w miejscu wskazanym przez zamawiającego lub w Ośrodku Szkoleniowym ESJ w Zielonej Górze.
Czas trwania i sposób organizacji ustalany jest indywidualnie z zamawiającym. Szkolenie może być zrealizowane w dni robocze lub w dzień wolny od pracy (godziny do ustalenia).

Podstawowa cena szkolenia obejmuje zajęcia dydaktyczne i dojazd trenera na miejsce szkolenia. Dodatkowo można zamówić: materiały dydaktyczne, zaświadczenia, artykuły pamiątkowe, bufet kawowy, catering obiadowy (koszt dodatkowych elementów uzależniony jest od liczby uczestników szkolenia).
 
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi z elementami treningu umiejętności.

Proponujemy następujące szkolenia:
 
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I SZTUKA PREZENTACJI
Komunikacja interpersonalna – zagadnienia ogólne. Jak mówić poprawnie, czyli komunikacja werbalna w praktyce. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego (NLP). Formy wypowiedzi publicznych. Cele wypowiedzi publicznych i analiza audytorium. Struktura wystąpień publicznych. Charyzma – sztuka, którą można opanować. Reguły i strategie wywierania wpływu społecznego w wystąpieniach publicznych. Kreowanie wizerunku w wystąpieniach publicznych. Lęk społeczny – jak pokonać tremę? Praca z mikrofonem i kamerą. Power Point w praktyce.
 
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI
Proces komunikacji. Bariery w porozumiewaniu się. Zniekształcenie przekazu. Komunikacja werbalna. Komunikacja niewerbalna. Komunikacja asertywna. Komunikacja pozytywna Komunikowanie sie w organizacji jako proces. Płaszczyzny komunikacji. Komunikowanie w organizacji jako funkcja zrządzania. Komunikacja wewnętrzna. Sposoby komunikowania się w organizacji. Komunikacja pionowa, pozioma i skośna. Komunikacja zewnętrzna organizacji czyli Public Relations. Bariery komunikacyjne.. Narzędzia komunikacji. Systemy kierowania i systemy organizacyjne. Projektowanie i wdrożenie systemu komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Budowa systemu komunikacji w organizacji.
 
PREZENTACJE BIZNESOWE, HNADLOWE I TEMATYCZNE
Zastosowanie prezentacji Power Point w prezentacjach biznesowych, handlowych i tematycznych. Zasady tworzenia prezentacji. Zasady tworzenia komentarza do prezentacji. Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej. Trening przed kamerą. Sprzęt do prezentacji Ppt. Tworzenie prezentacji, komentarza do prezentacji i ćwiczenia w zakresie prezentowania przygotowanego materiału.
 
PERSWAZJA I MANIPULACJA W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH
Reguły wpływu społecznego. Szkoła manipulacji. Cele manipulacji. Podatność na wpływ. Tworzenie warunków skutecznego wywieranie wpływu. Badanie skłonność do ulegania wpływom.. Pytania sugestywne. Skłonność do zmiany zdania.. Fazy manipulacji. Strategie, taktyki i metody manipulacji. Przekonywanie do zmian. Wyzwalanie motywacji do podjęcia decyzji. Taktyki i metody wywierania wpływu. Perswazja emocjonalna. Anatomia charyzmy. Komunikacja niewerbalna jako narzędzie wywierania wpływu.
 
AUTOPREZENTACJA W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH
Autoprezentacja czyli wywieranie wrażenia na innych. Taktyki werbalne i niewerbalne autoprezentacji. Autoprezentacja grupowa. Motywy autoprezentacji. Kontrola wywieranego wrażenia. Społeczny kontekst interakcji. Normy autoprezentacyjne. Wartości cenione przez odbiorców autoprezentacji. Autoprezentacja w praktyce. Efekt aureoli (hallo efect). Pierwsze wrażenie. Zasady społecznej percepcji. Zasady kierowania wywieranym wrażeniem. Zasady dotyczące wyglądu fizycznego. Autopromocja. Porażki autoprezentacyjne. Techniki wywierania wpływu na ludzi. Reguły wywierania wpływu społecznego. Podstawowe taktyki i metody manipulacj.
 
SZKOLENIE TRENERÓW
Podstawy psychologii ogólnej. Psychologiczne koncepcje uczenia się, psychologiczne podstawy kształcenia dorosłych. Dydaktyka – pojęcia podstawowe, proces kształcenia. Proces nauczania, zasady nauczania. Warsztat trenera. Formy i metody nauczania. Aktywne metody nauczania. Środki kształcenia. Prezentacja Ppt – „Czy ma Pan coś do powiedzenia?”. Szkolenie w praktyce. Przygotowanie, realizacja, zakończenie, ocena i ewaluacja. Procesy grupowe w środowisku dydaktycznym czyli socjologia dla nauczycieli co to jest proces grupowy. Trudni słuchacze, trudne sytuacje na szkoleniach.
 

Z przyjemnością zrealizujemy również szkolenie "szyte na miarę" z zakresu umiejętności społecznych. Wówczas temat szkolenia i jego szczegółowy program zależy od potrzeb, oczekiwań, założonych celów szkoleniowych Waszej organizacji, a także od wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia.

Przedstaw swoje oczekiwania i potrzeby, a my zaproponujemy odpowiednie rozwiązania i przygotujemy szczegółowy program szkolenia.

Do realizacji szkolenia przystępujemy po zaakceptowaniu programu przez zamawiającego i ustaleniu szczegółów organizacyjnych. Przygotowanie wstępnego programu i wyceny jest bezpłatne. Przygotowanie szczegółowego programu i kalkulacji kosztów szkolenia następuje po złożeniu zamówienia.
 
W celu ustalenia szczegółów zamówienia prosimy o kontakt mailowy esj@esj.edu.pl lub telefoniczny 888 769 691.