COACHING WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I PREZENTACJI

zapisz się
 
 
Przygotowujesz się do przedstawienia prezentacji, wygłoszenia referatu na konferencji lub spotkaniu biznesowym, obrony pracy doktorskiej? Przygotowujesz prezentację w Ppt i komentarz do niej?
Chcesz mieć pewność, że Twoja prezentacja jest prawidłowo skonstruowana, komentarz jest ciekawy, a Ty dobrze zaprezentujesz się jako mówca i osiągniesz  perswazyjny cel swojego przemówienia?
 
Doskonale rozumiemy Twoje potrzeby i możemy Ci pomóc! Proponujemy coaching wszystkich form wystąpień publicznych i prezentacji multimedialnych.
 
Oferujemy:
  • coaching przygotowanych prezentacji biznesowych, handlowych i tematycznych, referatów konferencyjnych i innych form wystąpień publicznych wraz z treningiem prezentacji i emisji głosu
  • pomoc w przygotowaniu tekstów wystąpień publicznych oraz w doborze środków retorycznych i perswazyjnych
  • korektę językową i stylistyczną tekstów
  • pomoc w przygotowaniu prezentacji Ppt, stworzeniu struktury i scenariusza do niej
  • trening w zakresie wygłaszania komentarza do prezentacji (emisja głosu, mowa ciała, ćwiczenia z mikrofonem i przed kamerą)
  • wsparcie psychologiczne i pomoc w opanowaniu tremy i zdobyciu pewności siebie podczas  publicznego przemawiania
  • analizę i ocenę wystąpień publicznych, referatów konferencyjnych, prezentacji biznesowych, handlowych i tematycznych na podstawie nagrań video, audio i prezentacji w formacie Ppt wraz z komentarzami
  • studyjne nagrania audio wystąpień publicznych wraz z montażem materiału

LOGO DO STRONY