OPIEKUNKA DZIECIĘCA – korespondencyjny

zapisz się

kurs korespondencyjny
Całkowity koszt szkolenia – 95 zł miesięcznie
Czas trwania kursu – 4 miesiące
Opłata wstępna – 49 zł

Kurs korespondencyjny "Opiekunka dziecięca" jest przeznaczony dla osób, które chcę zdobyć wiedzę z zakresu opieki i wychowania dzieci do lat 6. Jeśli myślisz o podjęciu pracy w charakterze opiekunki dziecięcej, chcesz pracować prywatnie jako opiekunka i nie masz kwalifikacji, to kurs korespondencyjny "Opiekunka dziecięca" jest bardzo dobrym początkiem. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia przez ESJ, które możesz przedstawić osobie, u której chcesz pracować.

UWAGA: Kurs nie daje uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

Kurs trwa 4 miesiące. Składa się z 4 modułów tematycznych. Każdy z nich realizowany jest przez jeden miesiąc. Uczysz się w swoim tempie, odrabiasz zadania i rozwiązujesz testy wtedy, gdy masz na to czas, ochotę i siły. Możesz ukończyć ten kurs w dwa miesiące, jeśli zdecydujesz się na kurs intensywny. Trwa on tylko 2 miesiące.

Przebieg kursu.

Kurs możesz rozpocząć w dowolnym momencie. Liczy się data zgłoszenia i dokonania pierwszej wpłaty. możesz zapłacić za kurs jednorazowo lub w czterech równych ratach. Gdy już będziesz słuchaczem kursu, to otrzymujesz materiału szkoleniowe i opiekę wykładowcy na czas trwania kursu. To właśnie on będzie pomagał Ci w nauce, to do niego możesz zwrócić się mailowo z każdym pytaniem dotyczącym Twojego kursu.

Raz w miesiącu otrzymujesz zestaw materiałów dydaktycznych. Każdy z nich obejmuje kilka tematów i składa się z materiałów w wersji drukowanej oraz materiałów wideo na płycie CD. Każdy moduł zawiera odpowiednie do tematów zadania i testy. otrzymasz również temat pracy zaliczeniowej, która zostanie sprawdzona przez wykładowcę przedmiotu.

Program szkolenia obejmuje nastęujące zagadnienia:

 1. PODSTAWY PSYCHOLOGII (12 godzin)
 • podstawy psychologii, procesy psychiczne i zachowania
 • podstawowe kierunki w psychologii
 • osobowość, temperament, potrzeby psychiczne
 • pamięć
 • inteligencja
 • zaburzenia psychiczne
 1. PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA (12 godzin)
 • podstawy psychologii rozwojowej
 • rozwój dziecka do 2 roku życia
 • rozwój dziecka od 2 do 3 roku życia
 • rozwój dziecka w wieku do 6 roku życia
 • rozwój dziecka w wieku szkolnym
 1. PEDAGOGIKA (16 godzin)
 • podstawy pedagogiki
 • style wychowania, postawy wychowawcze i rodzicielskie
 • formy wychowania, metody wychowawcze
 • agresja dziecięca
 • trudności wychowawcze
 1. DYDAKTYKA (12 godzin)
 • Dydaktyka, pojęcia podstawowe, proces kształcenia, cele i zasady nauczania
 1. OPIEKA I PIELĘGNACJA DZIECKA ZDROWEGO I CHOREGO (8 godzin)

W ramach opłaty otrzymasz również segregator do gromadzenia i przechowywania materiałów szkoleniowych, notes, długopis i kubek z logo ESJ.

Absolwenci kursu mogą otrzymać koszulkę z logo ESJ, którą mają wyłącznie absolwenci naszych kursów.

Zapisz się już dziś!!!.