PREZENTACJE BIZNESOWE I HANDLOWE

Aktualnie przyjmujemy zapisy. Kurs rozpocznie sie po zebraniu grupy szkoleniowej
 
prezentacje biznesowe i handlowe
 
 
 
 
 
 
Liczba godzin szkolenia – 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe)
Cena – 1200 zł
zapisz się
 
 
 

To propozycja dla osób przygotowujących się do wygłaszania prezentacji na konferencjach, spotkaniach biznesowych i handlowych.
Od dobrego przygotowania prezentacji i przekonującego wygłoszenia  komentarza do niej często zależy powodzenie projektu lub długoterminowy kontrakt. Mistrzowska prezentacja wymaga talentu i umiejętności. Ważne są nie tylko pokazywane slajdy, ale również prawidłowa emisja głosu, mowa ciała, struktura wypowiedzi i umiejętność wywoływania pożądanych emocji u słuchaczy.

 

 

 

 

Te właśnie kompetencje są przedmiotem szkolenia "Prezentacje biznesowe, handlowe i tematyczne". Szkolenie pozwala na opanowanie praktycznych umiejętności atrakcyjnego zaprezentowania projektu, pomysłu, towaru czy idei z wykorzystaniem prezentacji przygotowanej w programie PowerPoint.
Dodatkowo otrzymasz solidną porcję psychologicznej wiedzy, która pozwoli Ci na panowanie nad audytorium i przebiegiem prezentacji.

PROGRAM SZKOLENIA
1, Zastosowanie prezentacji Power Point w prezentacjach biznesowych, handlowych i tematycznych
2. ​Zasady tworzenia prezentacji
– projektowanie slajdów
– liczba slajdów i ich zawartość
– struktura prezentacji
– wykorzystanie zdjęć, animacji, elementów graficznych, czcionek i kolorów w prezentacji
– zasady umieszczania tekstów w prezentacji
3. Zasady tworzenia komentarza do prezentacji
– reguły wpływu społecznego i ich wykorzystanie podczas tworzenia komentarza
– język perswazji
– perswazja emocjonalna
– storytelling w prezentacji biznesowej, handlowej i tematycznej
4. Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej
– emisja głosu mówionego
– prawidłowa dykcja, intonacja, akcent logiczny i emocjonalny
– wykorzystanie pauzy psychologicznej
– perswazja językowa prezentacji
– mowa ciała mówcy
– postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, mimika, ruch sceniczny
5. Trening przed kamerą
– wykorzystanie mikrofonu w prezentacji
– trening mikrofonowy
– wykorzystanie różnych rodzajów mikrofonu
– wykorzystanie przestrzeni mówcy w zależności od ustawienia ekranu, flipchartu i rodzaju mikrofonu
6. Sprzęt do prezentacji ppt
– zasady wykorzystania sprzętu do prezentacji
– ustawienie sprzętu do prezentacji
– korzystanie z „widoku prezentera” i „notatek prelegenta”
– przygotowanie materiałów wspierających prezentację
7. Tworzenie prezentacji, komentarza do prezentacji i ćwiczenia w zakresie prezentowania przygotowanego materiału.
 
plakat nr 2
 
 
 
 
LOGO DO STRONY