PREZENTACJE BIZNESOWE I HANDLOWE

Szkolenie grupowe – warsztat prezentera
Termin szkolenia ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej.
Zamów szkolenie grupowe dla swojej firmy!
 
Liczba godzin szkolenia – 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe)
Cena – 800 zł/1 osobę
zapisz się

 

 

Od dobrego przygotowania prezentacji i przekonującego wygłoszenia  komentarza może zależeć powodzenie projektu lub długoterminowy kontrakt. Mistrzowska prezentacja wymaga talentu i umiejętności. Ważne są nie tylko wyświetlane slajdy, ale również prawidłowa emisja głosu, mowa ciała, struktura wypowiedzi i umiejętność wywoływania u słuchaczy pożądanych emocji.

 
Szkolenie "Prezentacje biznesowe i handlowe – warsztat prezentera" pozwala opanować umiejętności atrakcyjnego przedstawienia projektu, pomysłu, towaru lub idei z wykorzystaniem prezentacji przygotowanej w programie PowerPoint. Dostarcza rownież solidnej psychologicznej wiedzy, która ułatwia dotarcie do audytorium.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1, Zastosowanie prezentacji Power Point w prezentacjach biznesowych, handlowych i tematycznych
2. ​Zasady tworzenia prezentacji
– projektowanie slajdów
– liczba slajdów i ich zawartość
– struktura prezentacji
– wykorzystanie zdjęć, animacji, elementów graficznych, czcionek i kolorów w prezentacji
– zasady umieszczania tekstów w prezentacji
3. Zasady tworzenia komentarza do prezentacji
– reguły wpływu społecznego i ich wykorzystanie podczas tworzenia komentarza
– język perswazji
– perswazja emocjonalna
– storytelling w prezentacji biznesowej, handlowej i tematycznej
4. Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej
– emisja głosu mówionego
– prawidłowa dykcja, intonacja, akcent logiczny i emocjonalny
– wykorzystanie pauzy psychologicznej
– perswazja językowa prezentacji
– mowa ciała mówcy
– postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, mimika, ruch sceniczny
5. Trening przed kamerą
– wykorzystanie mikrofonu w prezentacji
– trening mikrofonowy
– wykorzystanie różnych rodzajów mikrofonu
– wykorzystanie przestrzeni mówcy w zależności od ustawienia ekranu, flipchartu i rodzaju mikrofonu
6. Sprzęt do prezentacji ppt
– zasady wykorzystania sprzętu do prezentacji
– ustawienie sprzętu do prezentacji
– korzystanie z „widoku prezentera” i „notatek prelegenta”
– przygotowanie materiałów wspierających prezentację
7. Tworzenie prezentacji, komentarza do prezentacji i ćwiczenia w zakresie prezentowania przygotowanego materiału.

LOGO DO STRONY