WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJE

wystąpienia publiczne i prezentacje
 
 
Liczba godzin szkolenia – 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe)
Cena – 620 zł
25/26.11.2017
zapisz się
 
 

Obalamy mity i przesądy! Gwarantujemy skuteczność!
Publiczne przemawianie, wypowiadanie się na konferencjach, zebraniach, zabieranie głosu w dyskusjach, prowadzenie szkoleń i prezentowanie ofert handlowych wymaga umiejętności profesjonalnego posługiwania się głosem i opanowania mowy ciała. Umiejętności te, w połączeniu ze znajomością zasad autoprezentacji  i wywierania wpływu społecznego pozwalają znacząco zwiększyć szanse na sukces.
 
Zapraszamy osoby, które chcą rozwijać kompetencje w zakresie efektywnego publicznego mówienia i przemawiania. Pracujemy bardzo intensywnie! Pomagamy zdefiniować własny styl!
Szkolenie odbywa się według sprawdzonego, autoskiego programu.

PROGRAM SZKOLENIA

PROFIL PSYCHOLOGICZNY MÓWCY

 

 1. Badanie potencjału retorycznego
 2. Pomiar efektywności wizerunku publicznego mówcy
 3. Wizerunek symboliczny
 4. Identyfikacja mocnych i słabych cech mówcy pod kątem realizacji celów wystąpienia
 5. Eliminowanie niekorzystnych i wzmacnianie pożądanych elementów wizerunku
 6. Ustalanie profilu psychologicznego i stylu mówcy.
KOMUNIKACJA WERBALNA
 1. Profesjonalna komunikacja werbalna
 2. Emisja głosu mówionego
 3. Kultura języka i poprawność językowa wystąpienia publicznego
 4. Identyfikowanie i eliminowanie błędów i niekorzystnych nawyków językowych
 5. Komunikacja asertywna i agresywna
 6. Perswazja emocjonalna
 7. Anatomia charyzmy – podstawy retoryki motywacyjnej i perswazyjnej

KOMUNIKACJA POZAWERBALNA I MOWA CIAŁA

 1. Wokalna komunikacja pozawerbalna
 2. Symbolika gestów, pozycji i postaw
 3. Dynamika przemówienia (postawa, gestykulacja, ruch sceniczny)
 4. Poszukiwanie indywidualnej ekspresji

FORMY I STRUKTURA WYPOWIEDZI PUBLICZNYCH

 1. Formy wypowiedzi publicznych
 2. Podstawowe struktury wypowiedzi publicznych
 3. Segmentowanie audytorium i metody podziału
 4. Wiarygodność mówcy, budowanie autorytetu
 5. Zarządzanie czasem podczas wystąpienia
 6. Struktura wypowiedzi a cele i strategia wpływu społecznego

PSYCHOLOGIA WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO

 1. Zasady percepcji społecznej
 2. Analiza audytorium i sposoby diagnozowania poziomu wiedzy słuchaczy
 3. Segmentacja audytorium i ustalanie celów perswazyjnych
 4. Angażowanie i utrzymywanie uwagi słuchaczy
 5. Kontakt z widownią, aktywizowanie słuchaczy
 6. Wpływ społeczny w wystąpieniach publicznych
 7. Ustalanie skłonności do ulegania manipulacji
 8. Strategie i techniki perswazji i manipulacji w wystąpieniach publicznych
 9. Przekaz podświadomy,  hipnotyczny i peryferyjny

PRAKTYKA RETORYCZNA

 1. Planowanie wystąpienia, tworzenie konspektu, ustalanie celów mowy
 2. "Storytelling" po polsku czyli opowiadanie historii
 3. Ćwiczenia – prezentacje biznesowe, handlowe, tematycznemowy perswazyjne, prezentacyjne i autoprezentacyjne
 4. Coaching wystąpień publicznych
 5. Trening przed kamerą
 6. Trening mikrofonowy i nagrania próby głosu
 7. Ppt w praktyce
DSC_6270
plakat nr 2
LOGO DO STRONY