WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJE

Szkolenie grupowe – kształcenie i doskonalenie umiejętności
Termin szkolenia ustalany po zebraniu grupy szkoleniowej.
Zamów szkolenie grupowe dla swojej firmy!

Liczba godzin szkolenia – 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe)
Cena – 800 zł/1 osobę
zapisz się

Publiczne przemawianie, wypowiadanie się na konferencjach, zebraniach, zabieranie głosu w dyskusjach, prowadzenie szkoleń i prezentowanie ofert handlowych wymaga profesjonalnego posługiwania się głosem i opanowania mowy ciała. Te właśnie umiejętności w połączeniu ze znajomością zasad autoprezentacji i wywierania wpływu społecznego pozwalają znacząco zwiększyć szanse na sukces.

 

 

 

 
Zapraszamy osoby, które chcą rozwijać kompetencje w zakresie efektywnego publicznego mówienia i przemawiania. Szkolenie daje także możliwość zdefiniowania własnego stylu przemawiania i koncepcji autoprezentacji.
 
PROGRAM SZKOLENIA
Profil psychologiczny mówcy
1. Badanie potencjału retorycznego
2. Pomiar efektywności wizerunku publicznego mówcy
3. Wizerunek symboliczny
4. Identyfikacja mocnych i słabych cech mówcy pod kątem realizacji celów wystąpienia
5. Eliminowanie niekorzystnych i wzmacnianie pożądanych elementów wizerunku
6. Ustalanie profilu psychologicznego i stylu mówcy.
Komunikacja werbalna
1. Profesjonalna komunikacja werbalna
2. Emisja głosu mówionego
3. Kultura języka i poprawność językowa wystąpienia publicznego
4. Identyfikowanie i eliminowanie błędów i niekorzystnych nawyków językowych
5. Komunikacja asertywna i agresywna
6. Perswazja emocjonalna
7. Anatomia charyzmy – podstawy retoryki motywacyjnej i perswazyjnej
Komunikacja pozawerbalna i mowa ciała
1. Wokalna komunikacja pozawerbalna
2. Symbolika gestów, pozycji i postaw
3. Dynamika przemówienia (postawa, gestykulacja, ruch sceniczny)
4. Poszukiwanie indywidualnej ekspresji
Formy i struktura wypowiedzi publicznych
1. Formy wypowiedzi publicznych
2. Podstawowe struktury wypowiedzi publicznych
3. Segmentowanie audytorium i metody podziału
4. Wiarygodność mówcy, budowanie autorytetu
5. Zarządzanie czasem podczas wystąpienia
6. Struktura wypowiedzi a cele i strategia wpływu społecznego
Psychologia wystąpienia publicznego
1. Zasady percepcji społecznej
2. Analiza audytorium i sposoby diagnozowania poziomu wiedzy słuchaczy
3. Segmentacja audytorium i ustalanie celów perswazyjnych
4. Angażowanie i utrzymywanie uwagi słuchaczy
5. Kontakt z widownią, aktywizowanie słuchaczy
6. Wpływ społeczny w wystąpieniach publicznych
7. Ustalanie skłonności do ulegania manipulacji
8. Strategie i techniki perswazji i manipulacji w wystąpieniach publicznych
9. Przekaz podświadomy,  hipnotyczny i peryferyjny
Praktyka retoryczna
1. Planowanie wystąpienia, tworzenie konspektu, ustalanie celów mowy
2. "Storytelling" po polsku czyli opowiadanie historii
3. Ćwiczenia – prezentacje biznesowe, handlowe, tematycznemowy perswazyjne, prezentacyjne i
autoprezentacyjne
4. Coaching wystąpień publicznych
5. Trening przed kamerą
6. Trening mikrofonowy i nagrania próby głosu
7. Ppt w praktyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO DO STRONY