OPIEKUNKA DZIECIĘCA

opiekunka 2

zapisz się

Liczba godzin szkolenia – 60 (teoria)

Całkowity koszt szkolenia – 600 zł

Jeśli myślisz o podjęciu pracy w charakterze opiekunki dziecięcej, chcesz pracować prywatnie jako opiekunka i nie masz kwalifikacji, to kurs "Opiekunka dziecięca" jest bardzo dobrym początkiem. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia przez ESJ, które możesz przedstawić osobie, u której chcesz pracować.

Kurs "Opiekunka dziecięca" jest kursem stacjonarnym i jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu opieki i wychowania dzieci do lat 6.

UWAGA: Kurs nie daje uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. PODSTAWY PSYCHOLOGII (12 godzin)
 • podstawy psychologii, procesy psychiczne i zachowania
 • podstawowe kierunki w psychologii
 • osobowość, temperament, potrzeby psychiczne
 • pamięć
 • inteligencja
 • zaburzenia psychiczne
 1. PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA (12 godzin)
 • podstawy psychologii rozwojowej
 • rozwój dziecka do 2 roku życia
 • rozwój dziecka od 2 do 3 roku życia
 • rozwój dziecka w wieku do 6 roku życia
 • rozwój dziecka w wieku szkolnym
 1. PEDAGOGIKA (16 godzin)
 • podstawy pedagogiki
 • style wychowania, postawy wychowawcze i rodzicielskie
 • formy wychowania, metody wychowawcze
 • agresja dziecięca
 • trudności wychowawcze
 1. DYDAKTYKA (12 godzin)
 • Dydaktyka, pojęcia podstawowe, proces kształcenia, cele i zasady nauczania
 1. OPIEKA I PIELĘGNACJA DZIECKA ZDROWEGO I CHOREGO (8 godzin)

Zajęcia na kursie odbywają się w ośrodu szkoleniowym ESJ (Zielona Góra/Stary Kisielin, ul. Słoneczna 1) w weekendy.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach opłaty za szkolenie materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie. Uczestnicy szkolenia otrzymują również testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne opracowane są przez wykładowców poszczególnych przedmiotów.

Podczas szkoleń odbywających się w siedzibie ESJ zapewniony jest bezpłatny bufet kawowy, gwarantujący nieograniczony dostęp uczestników szkolenia do napojów zimnych i gorących.

Kurs "Opiekunka dziecięca" możesz ukończyć również w trybie korespondencyjnym.
O kursie korespondencyjnym przeczytaj TUTAJ