ANIMATOR ZABAW I IMPREZ DLA DZIECI

20160730-DSC_1592
 
 
zapisz się
 
 
Liczba godzin szkolenia – 80
Całkowity koszt szkolenia – 1200 zł
szkolenie rozpocznie sie po zebraniu grupy szkoleniowej
 
 
 

Celem szkolenia na kursie „Animator zabaw i imprez dla dzieci” jest przygotowanie kandydata do podjęcia pracy w charakterze animatora, który organizuje i prowadzi między innymi:

 • urodziny, imprezy okolicznościowe i tematyczne dla dzieci
 • zabawy dla dzieci podczas festynów i pikników firmowych
 • zabawy dla dzieci podczas wycieczek i turnusów wypoczynkowych
 • zabawy szkolne i przedszkolne
 • zabawy i konkurencje dla dzieci podczas imprez reklamowo-promocyjnych
 • zabawy dla dzieci podczas spotkań rodzinnych i wesel.

Absolwent kursu jest przygotowany do podjęcia pracy w firmie zajmującej się organizacją zabaw i imprez dla dzieci lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Może również poszukiwać pracy w charakterze animatora w miejscach takich, jak: sale i parki zabaw, ośrodki wypoczynkowe, hotele, biura podróży.

Szkolenie może być również ciekawą propozycja dla pracowników świetlic, nauczycieli przedszkolnych i wszystkich osób pragnących udoskonalić swój warsztat pracy w zakresie organizowania i prowadzenia zabaw i imprez dla dzieci.

Kurs zawiera moduły teoretyczne, pozwalające na opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, psychologii rozwojowej i pedagogiki a także wiele modułów praktycznych, podczas których uczestnicy poznają sposoby prowadzenia zabaw integracyjnych, muzycznych, plastycznych i sportowych, uczą  się malowania twarzy, wykonywania tatuaży zmywalnych, modelowania balonów i robienia wielkich baniek mydlanych. Poznają także klasyczną literaturę dziecięcą, uczą się interpretacji tekstów literackich, podstaw sztuki aktorskiej oraz pracy z mikrofonem.

Liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla kandydatów na animatora zabaw i imprez dla dzieci obejmuje łącznie 80 godzin zajęć dydaktycznych. Podział godzin dydaktycznych na poszczególne przedmioty nauczania wynosi:

 1. Psychologia, psychologia rozwojowa, pedagogika,  wpływ społeczny – 8 godz.
 2. Gry i zabawy plenerowe, zabawy sportowe – 8 godz.
 3. Zabawy muzyczne, zabawy rytmiczne i taneczne – 8 godz.
 4. Gry i zabawy świetlicowe, plastyczne, techniczne, rękodzieło – 8 godz.
 5. Bańki mydlane, malowanie twarzy, tatuaże zmywalne, formowanie balonów – 8 godz.
 6. Teatr lalkowy, teatr aktorski – 8 godzin dydaktycznych
 7. Teatr kamishibai, teatr cieni – 8 godzin dydaktycznych
 8. Literatura dla dzieci, komunikacja, emisja głosu, praca z mikrofonem – 8 godz.
 9. Organizacja imprez, scenariusze zabaw i imprez – 8 godz.
 10. Pierwsza pomoc, bhp, odpowiedzialność prawna – 8 godz.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach opłaty za szkolenie materiały dydaktyczne zgodne z programem nauczania na kursie. Uczestnicy szkolenia otrzymują również testy, formularze kwestionariusze oraz materiały do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne opracowane są przez wykładowców poszczególnych przedmiotów.
 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Sposób organizacji ustala organizator kursu.
2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym przez organizatora szczegółowym planem nauczania, który podawany jest do wiadomości uczestników kursu przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
3. Po zakończonym szkoleniu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu "Animator zabaw i imprez dLA dzieci".
4. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w czasie zajęć pomoce do nauki i ćwiczeń podczas zajęć dydaktycznych.
5. ESJ dysponuje własnymi, komfortowo i nowocześnie wyposażonymi salami szkoleniowymi, biurem oraz odpowiednim zapleczem socjalnym.
6. ESJ dysponuje nowoczesnym sprzętem do prowadzenia zajęć dydaktycznych (komputery, projektory multimedialne, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, tablice suchościeralne, ekrany, flipcharty, monitory, kamery, plansze, fantomy do zajęć z pierwszej pomocy).
7. Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji biblioteczkę zawierającą książki, filmy i inne materiały multimedialne, dotyczące zakresu prowadzonych szkoleń zawodowych i rozwoju osobistego. Uczestnicy mogą wypożyczać te publikacje do samodzielnej nauki w domu oraz wykorzystywać na zajęciach dydaktycznych.
8. Podczas szkoleń odbywających się w siedzibie ESJ zapewniony jest bezpłatny bufet kawowy, gwarantujący nieograniczony dostęp uczestników szkolenia do napojów zimnych i gorących.